Dopfunten av sandsten är från 1200-talet och samtida med kyrkan.