Dalköpinge kyrka är församlingens minsta med sina 50 sittplatser. 1856 ville biskopsassistenten riva kyrkan eftersom den var trång och oansenlig, men församlingsborna och C.G Brunius räddade kyrkan från rivning med hänvisning till byggnadens arkitektoniska värde.