Predikstolen, som är från 1500-talet, övermålades helt med gråvit färg på 1700-talet, men vid en restaurering 1954 togs de ursprungliga färgerna fram igen.