Altaret har varit övermålat ett flertal gånger, även motivmålningarna. De ursprungliga målningarna som vi kan se idag togs fram vid restaureringen 1936.