På långhusets norra vägg hänger ett krucifix av snidad ek från 1400-talets andra hälft.