1400-talet innebar stora förändringar i interiören. Det plana trätaket ersattes med de uppåtsträvande valv vi ser idag.