Välkommen till Simlinge Kyrka!
 

Simlinge kyrka är uppförd i tegel omkring år 1200 med långhus, kor och absid. Exteriört är kyrkan nästan helt oförändrad sedan uppförandet.
Det finns plats för 50 personer i Simlinge kyrka.

(Klicka på bilderna nedan så blir de större)

Tillbaka